KATEŘINA RUDČENKOVÁ
                                            básnířka a dramatičkaAKTUÁLNĚ BIOGRAFIE PUBLIKACE
DIVADLO OHLASY INTERVIEW VLASTNÍ ČLÁNKY UKÁZKY Z TVORBY FOTOGRAFIE ODKAZY KONTAKT
                                  

 

  Niekur

    - dramatická báseň
       o česko-litevském přátelství
       (na věčné časy)


  •  divadelní hra
  •  Edice RozRazil - Současná česká hra 04/2007
  •  Nakl. Větrné mlýny, Brno 2007          

Možnost objednat knihy na Kosmasu:   Niekur, Noci, noci, Popel a slast, Už tě nemiluju, Schůzky s erotikou
Order the books: New Poetry from Eastern and Central Europe, Povídky: Short Stories by Czech Women
Info+bestellen: Nicht nötig, mich zu besuchen, Top 22