KATEŘINA RUDČENKOVÁ
                                            básnířka a dramatičkaAKTUÁLNĚ BIOGRAFIE PUBLIKACE DIVADLO
OHLASY INTERVIEW VLASTNÍ ČLÁNKY UKÁZKY Z TVORBY FOTOGRAFIE ODKAZY KONTAKT    ČAS TŘEŠŇOVÉHO DÝMU (2007)
      (hra v polosnu)

         obsazení: 3 ženy

         Tématem hry jsou mezigenerační vztahy mezi ženami jedné rodiny, jejich vztah k mužům, vztah dcer a matek,
         dále náš vztah k předkům, či téma, jak se v rámci rodiny dědí dispozice ke stejným chybám v manželství.
         Hra, napsaná poetickým jazykem, se snaží popsat komicko-tragickou formou tlak, který je na ženy v naší společnosti vyvíjen,
         aby byly „správnými ženami“, vdaly se a měly děti atd. Hra má dvě roviny – jednu reálnou, v níž se setkávají tři ženy jednoho
         rodu – dcera, matka a babička, která přichází ze záhrobí, aby napomohla usmíření a přijetí mezi matkou a dcerou.
         Druhá rovina je snová – v ní jakožto v paralele k beckettovskému Čekání na Godota čekají tři ženy na svou svatbu.
         Jde o ženské „hrdinky“ národních pohádek a dětské předobrazy „správných žen“ Popelku, Sněhurku a Šípkovou Růženku
         – na svatbu čekají marně, ženichové ani svatebčané nepřicházejí, místo toho postavy projdou symbolickou proměnou
         v tajemné androgyny.
           Hra Čas třešňového dýmu vznikla v rámci rezidentního pobytu autorky v londýnském Royal Court Theatre
           a umístila se ve finále dramatické soutěže Cen Alfréda Radoka 2007. V červnu 2008 byla hra představena v New Yorku
           v rámci sedmého ročníku Inscenovaných čtení českých her v překladu (organizovaného Immigrants´Theatre
           Project a Českým centrem v New Yorku), v lednu 2009 ji uvedla stanice ČRo Vltava a její rozhlasová podoba se dostala
           do finále soutěže Prix Bohemia 2009.

         Text v elektronické podobě je k dispozici v DILIA.